اطلاعیه!!! فراخوان همکاری

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

شورای سیاستگذاری و مسئولین برگزاری کنفرانس در نظر دارند جهت برگزاری هرچه باشکوهتر این دوره و دوره های بعد، از حضور حداکثری دانشگاه ها، سازمان ها و چهره های شاخص و ماندگار ملی و بین المللی استفاده نمایند.

لذا در این راستا از اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور جهت عضویت در کمیته علمی کنفرانس، مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی و... صمیمانه دعوت به همکاری می شود.

دانشگاه ها و اساتید می توانند از طریق پست الکترونیکی به نشانی info@researchco.irیا تماس تلفنی با دبیرخانه، با ما در ارتباط باشند.