آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پورتال " سومین کنفرانس بین المللی علوم و صنایع غذایی" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.